We zijn er bij in 2017 !

Your SEO Description

Eind november konden we het eindelijk bekend maken. De Partij van de Toekomst gaat meedoen aan de Verkiezingen 2017 met een uiterst serieus programma dat de linkse én rechtse kiezer moet verbinden.

Grondlegger Johan Vlemmix omschreef het als volgt: "We willen alle dingen die in Nederland zijn veranderd de afgelopen jaren en die alleen maar ellende hebben opgeleverd terugdraaien, onze partij wil Nederland naar een gezonde toekomst leiden door terug te grijpen op het verleden."

En zo is het maar net! De oogkleppen moeten af, uw stem is nog nooit zo belangrijk geweest. En ook al is Johan Vlemmix al jaren de 'minister van feest', ditmaal is de deelname van de PvdT serieuzer dan ooit. De verkiesbare kandidaten hebben gegronde kennis van zaken en willen, samen met u, Nederland naar een sociaal en economisch hoger niveau tillen waarbij uw stem middels bindende referenda direct invloed zal hebben op de gedreven politiek!

Waar staat de PvdT voor?

Dat kunt u uiteraard lezen in ons Verkiezingsprogramma voor 2017 op deze site. In het kort:

We willen behoud van onze Nationale tradities. De Partij van de Toekomst vind het onaangetaste behoud van onze Nationale Tradities zo enorm belangrijk, dat we er een verkiezingspunt van hebben gemaakt.  We willen een Nationaal Hypotheek Instituut, zodat de het kopen van een woning voor iedereen mogelijk gaat worden, ook voor zzp-ers en mensen die nu buiten de boot vallen door de belachelijk zware eisen van de banken. We willen af van het huidige zorgstelsel, terug naar het 'Ziekenfonds' in de vorm van een Nationale Zorgverzekering. We willen toewerken naar een wijziging in de Grondwet zodat een bindend referendum mogelijk gaat worden. Nederlanders daarmee zélf inspraak geven in het beleid. We willen de studiefinanciering herstructureren zodat studeren voor iedereen mogelijk gaat worden, zonder lening! We zorgen voor méér banen door de nieuwe overheidsorganen. We versoepelen en versimpelen de regels voor de ZZP-ers, de motor van onze samenleving. De koopkracht gaat significant omhoog door verhoging van minimumloon, verlaging van de leeftijd van minimumjeugdloon, verlaging van BTW naar 16% en verhoging van ouderenkorting, algemene heffingskorting, huurtoeslag en kindgebonden budget. En ja, we willen dat de NS en POST NL terugkeren onder de verantwoordelijkheid van de overheid, zodat de kosten omlaag kunnen en de betrouwbaarheid omhoog gaat. Dit zijn onze kernwaarden, maar de komende tijd zult u hier nog veel meer over horen en lezen.

Steunt u deze ideeën? U kunt gratis lid worden van onze partij. En omdat u dan uw 'oogkleppen' afdoet, krijgt u van ons -ook gratis- een luxe zonnebril kado. Het is tijd voor de toekomst!