Zorg op maat

Geven wat daadwerkelijk nodig is

In Eindhoven zijn veel zorgbehoevende, waaronder veel ouderen maar ook jongeren die op veel vlakken afhankelijk zijn van zorgmedewerkers. Helaas is er ook een groot tekort aan financiƫle middelen en daarom wordt er veel bezuinigd op de zorg. In veel gevallen bekijken de medewerkers van WijEindhoven wat er voor zorg nodig is. Wat resulteert dat er in veel gevallen te weinig zorg geboden kan worden tot in tegenstelling wat nodig is.

Wij willen graag iedereen de zorg geven die ze echt nodig hebben. En dat er betere en passende indicaties afgegeven gaan worden. Momenteel gaat iemand van WijEindhoven, die eigenlijk geen weet heeft van de tac zorg, bij de mensen aan tafel zitten om te kijken wat er nodig is. Er zijn standaard lijstjes met tijden hoelang elke taak mag duren, ook wordt er gehamerd op dat zorgbehoevende meer aanspraak in hun eigen netwerk moeten maken, maar vaak hebben deze mensen geen netwerk meer die instaat is om vele taken op hun te nemen. In theorie lijkt dit allemaal goed en passend te werken maar helaas blijkt dat het in de praktijk toch niet helemaal te werken.

Wij zouden graag zien dat de zorgmedewerkers meer inspraak in een indicatie zouden kunnen geven, en wellicht de indicatie passend maken bij iedereen die er 1 nodig heeft. Zij zijn immers degene die dagelijks op de werkvloer staan en alle ins en outs kennen. Ook weten ze goed wat er in de praktijk niet maar ook juist wel werkt. Omdat meer zorg ook meer geld kost kiezen wij ervoor om WijEindhoven een stapje terug te laten doen en dat zij geen indicaties meer afgeven.
Zo kunnen ook alle keukentafel bezoeken afgeschaft worden die ook veel geld kosten, en dat geld wat er dan bespaard wordt kan weer in de zorg besteed worden.